SAIMA Kit 10 END - zestaw paneli

Firma SAIMA MECANICA Sp.A. producent kabin lakierniczych  wprowadziła na rynek najnowsze, unikatowe rozwiązanie wiecznego problemu, w jaki sposób przy małym zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ogrzania powietrza w kabinie lakierniczej i niskich kosztach jej wytworzenia uzyskać odpowiednie parametry dla przeprowadzenia prawidłowego procesu lakierniczego. Rozwiązaniem są ekologiczne panele endotermiczne do zamontowania w nowych lub zainstalowanych już kabinach różnych producentów.

 

 

 

 

 

 

 

Panele endotermiczne

 

Uregulowania prawne w Europie dotyczące ograniczania emisji lotnych związków organicznych (VOC) (Dyrektywy: 1999/13/EC i 2004/42/EC) oraz rosnące wymagania odbiorców sprawiły, że przemysł farb i lakierów poszukuje coraz to nowszych rozwiązań spełniających wymagania zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i poprawy jakości. Do wyrobów lakierowych spełniających rygorystyczne wymagania przepisów należą m. in. wyroby lakierowe o zwiększonej zawartości części stałych. Nowe wyroby lakierowe, spełniające wymagania przepisów odnośnie emisji i zawartości lotnych związków organicznych, tworzą grubsze powłoki niż farby tradycyjne, konieczne jest w związku z tym precyzyjne nagrzewanie powierzchni malowanego obiektu do odpowiedniej temperatury. Wszystkie wyroby lakierowe dla motoryzacji wymagają do uzyskania odpowiedniego stopnia wyschnięcia powłoki temperatury malowanego obiektu:

 • 50°C (utrzymanej w ciągu 30 min.);
 • 60°C (utrzymanej w ciągu 15 min.).
   

W tradycyjnych kabinach lakierniczych, z gazowym lub olejowym ogrzewaniem powietrza, ogrzanie powierzchni elementu, jaki najczęściej stanowi zamknięta karoseria samochodu, jest mało efektywne. Aby uzyskać odpowiednią temperaturę schnięcia powłok lakierowych, należy podgrzać strumień powietrza do 70-80°C, co w warunkach zimowych jest trudne i kosztowne.


 

Przykład zastosowania paneli endotermicznych w kabini lakierniczej:

W sezonie zimowym, przy temperaturze zewnętrznej 0°C, temperatura powietrza  w kabinie osiągnie 60°C po 8-10 min., ale powierzchnia elementu samochodu nagrzeje się do temp. 38-40°C dopiero po 30-40 min. W niektórych kabinach lakierniczych nie da się w ogóle uzyskać zakładanej temperatury schnięcia lub wydłuży się znacznie czas suszenia powłok do osiągnięcia odpowiedniego stopnia wyschnięcia, co bardzo zwiększa zarówno pracochłonność, jak i energochłonność oraz koszt procesu nakładania powłok lakierowych.
 

Dzięki zastosowaniu w kabinie lakierniczej systemu paneli SAIMA ciepło wytwarza się wewnątrz kabiny (dlatego system nazwano systemem endotermicznym), dzięki czemu nie ulega ono rozproszeniu i jest w całości zużywane na ogrzanie malowanego obiektu. Panele radiacyjne wykonane są z najnowocześniejszych materiałów o małej absorpcji energii, dzięki czemu uzyskuje się promieniowanie o dużej mocy. Dzięki innowacjom technicznym moc wymagana w procesie malowania/suszenia jest mniejsza niż 30 kW, a pobór mocy jest znacznie mniejszy niż moc zainstalowana.
 

Wszystko to umożliwia skrócenie czasu nakładania powłok (przy zastosowaniu tradycyjnych systemów grzewczych średni czas trwania procesu nakładania powłok np. na błotniki samochodowe, obejmujący maskowanie, nakładanie farby bazowej i powłok bezbarwnych, a następnie suszenie, wynosi ok. 120 minut, podczas gdy przy zastosowaniu systemu SAIMA całkowity czas procesu można skrócić o ok. 40 minut), a tym samym zwiększenie dziennej produkcji, dobre utwardzenie powłok, co zapewnia uzyskanie optymalnych właściwości mechanicznych i ochronnych, jak również zmniejszenie energochłonności i kosztu procesu. Koszt suszenia powłoki w kabinie o przepływie powietrza 28 000 m3/h można oszacować następująco:

 • ogrzewanie olejowe – 30 €;
 • ogrzewanie gazowe – 20 €;
 • system SAIMA Kit 10 E.N.D. – 5 €.
   

Specjalne czujniki zainstalowane w systemie umożliwiają dokładną kontrolę aktualnej temperatury zarówno na panelu (umieszczone wewnątrz), jak i na obiekcie (pirometr). W kabinach lakierniczych SAIMA z systemem SAIMA Kit 10 E.N.D. napływające z zewnątrz zimne powietrze ma mały wpływ na obniżenie temperatury malowanego obiektu, ponieważ obiekt nagrzewany jest przez promieniowanie, a nie przez konwekcję, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych systemów grzewczych.
 

Istotną zaletą kabin SAIMA z innowacyjnym systemem grzewczym  jest również ochrona środowiska, ze względu na brak lub zminimalizowanie emisji do atmosfery gazowych produktów spalania,  jak również skuteczne i szybkie suszenie/utwardzanie grubopowłokowych wyrobów lakierowych o mniejszej zawartości lotnych związków organicznych (VOC).
 

Zastosowanie kabin lakierniczych SAIMA z innowacyjnym systemem grzewczym SAIMA Kit 10 E.N.D przyczynia się zarówno do poprawy jakości powłok lakierowych i skrócenia cyklu produkcji wyrobu finalnego, jak i poprawy ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

ZALETY PANELI ENDOTERMICZNYCH:

 1. Skrócenie czasu suszenia o minimum 50%, a całego cyklu o 30-40%.

 2. Zwiększenie przepustowości dla jednej kabiny.

 3. Zmniejszenie kosztów ogrzewania o 40-50%.

 4. Polepszenie własności mechanicznych utwardzanej powierzchni i ich ujednolicenie.

 5. Polepszenie jakości i zmniejszenie liczby wtrąceń na lakierowanej powierzchni.

 6. Polepszenie warunków aplikacji i umożliwienie skrócenia czasu aplikacji.

 7. Wydatne zmniejszenie emisji do atmosfery.

 8. Możliwość instalacji w nowych lub już eksploatowanych kabinach, również innych firm.