Innowacje

NOWA GENERACJA SPAWAREK 

Technologia spawania – DIGITAL   

 

 • Zasialanie multiviltage 230V lub 450V
 • W przypadku problemów z zasilaniem 3-fazowym urządzenie samoczynnie przechodzi do pracy 1-fazowej
 • Regulowany wysoki prąd spawania od 10A - 250A
 • Specjalne programy dla serwisów blacharskich  AIMg, AISi, CuSi, CuAl
 • Możliwość zaprogramowania własych parametrów
 • Spawanie elektrodą MMA  
 • Nowy łatwy w obsłudze panel sterowania
 • Nowy uchwyt spawalniczy z doświetleniem oraz przełącznikiem Up/Down
 • Ergonomicznie zaprojektowana obudowa, zabezpieczająca przewody przed uszkodzeniem mechanicznym
 • Nowy lepszy typ połaczenia uchwytu spawalniczego FCS- Fronius System Connector
 • Napęd drutu 4-rolkowy,  rodzaje stosowanych rolek w zależnośći od średnicy drutu oznaczone różnymi kolorami 

 

  REWOLUCYJNY SYSTEM PANELI  ENDOTERMICZNYCH

 

Firma SAIMA MECANICA Sp.A. wprowadziła na rynek najnowsze, unikatowe rozwiązanie problemu, w jaki sposób przy małym zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ogrzania powietrza w kabinie lakierniczej i niskich kosztach jej wytworzenia uzyskać odpowiednie parametry dla przeprowadzenia procesu  lakierniczego. Rozwiązaniem są ekologiczne panele endotermiczne do zamontowania w nowych lub zainstalowanych już kabinach różnych producentów.

Dzięki zastosowaniu w kabinie lakierniczej systemu paneli SAIMA ciepło wytwarza się wewnątrz kabiny (dlatego nazwano go systemem endotermicznym), dzięki czemu nie ulega ono rozproszeniu i jest w całości zużywane na ogrzanie malowanego obiektu. Panele radiacyjne wykonane są z nowoczesnych materiałów o małej absorpcji energii, dzięki czemu uzyskuje się promieniowanie o dużej mocy. Dzięki innowacjom technicznym moc wymagana w procesie malowania /suszenia jest mniejsza niż 30 kW, a pobór mocy jest znacznie mniejszy niż moc zainstalowana.

Wszystko to umożliwia skrócenie czasu nakładania powłok, a tym samym zwiększenie dziennej produkcji, dobre utwardzenie powłok, co zapewnia uzyskanie optymalnych właściwości mechanicznych i ochronnych, jak również zmniejszenie energochłonności i kosztu procesu.

 

REKUPERACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Rekuperacja jest to wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Rekuperacja jest to proces odzyskiwania ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza  i oddanie go do powietrza nawiewanego. Zaawansowane systemy odzysku ciepła technologicznego  poprzez zastosowanie układów rekuperacji krzyżowej i przeciwprądowej gwarantujące  stopień odzysku minimum 52%.

 

 

PALNIKI GAZOWE PREMIX

 

Najnowsza konstrukcja posiadająca system ustalania i kontrolowania składu mieszanki gazowo-powietrznej w komorze wstępnej w palniku. Palnik posiada własny wentylator powietrza oraz elektroniczny układ kontroli składu mieszanki. Spalanie następuje na specjalnej macie siatkowej ze stopu stali, chromu i aluminium. W efekcie uzyskuje się prawie idealne spalanie bez zawartości cząsteczek CO i tlenków azotu.

 

INWERTOROWE STEROWANIE WENTYLACJĄ

 

Nowatorska koncepcja sterowania wentylacją w kabinie lakierniczej opierająca się o zastosowanie inwertorowego sterowania silnikami wentylatorów kabiny lakierniczej z ciągłą kontrolą parametrów ciśnienia wewnętrznego za pomocą presostatów regulacyjnych umożliwia dostosowywanie parametrów wentylacji do rodzaju prowadzonej operacji technologicznej.