Systemy sterujące

Sterowanie kabiny lakierniczej oparte jest na współpracy panelu sterującego z główna szafą rozdzielczą.
Do szafy rozdzielczej podłączone jest główne zasilanie oraz wszystkie obwody elektryczne kabiny, tj. silniki, oświetlenie, palnik, panel sterowania, systemy zabezpieczające itp.

Panel sterujący kabiny lakierniczej umieszczony w pobliżu drzwi serwisowych, pracujący z bezpiecznym zasilaniem 24V, umożliwia włączanie i wyłączanie wszystkich funkcji kabiny.

Panel jest wyposażony w:

główny wyłącznik - kluczyk

  • włączniki oświetlenia dla lewej strony kabiny,
  • włączniki oświetlenia dla prawej strony kabiny,
  • włącznik i wyłącznik fazy lakierowania,
  • włącznik i wyłącznik fazy suszenia,
  • termostat regulacyjny,
  • zegar regulacji czasu suszenia,
  • licznik godzin pracy kabiny,
  • lampka kontrolna aktywacji fazy przewietrzania kabiny,
  • lampka kontrolna stanu awarii systemu wentylacyjnego,
  • wyłącznik awaryjny.