ZWRÓĆMY UWAGĘ NA JAKOŚĆ MATERIAŁU LAKIERNICZEGO !!
2013-03-02 18:01

ZWRÓĆMY UWAGĘ NA JAKOŚĆ MATERIAŁU LAKIERNICZEGO !!

Porównując wprowadzane nowe materiały lakiernicze “wodorozcieńczalne” z materiałami konwencjonalnym można stwierdzić, iż materiały spełniające wytyczne 2004/42/WE są obarczone całym spektrum czynników, na które musi być zwrócona baczna uwaga lakiernika.