Innowacje

NOWA GENERACJA SPAWAREK

Technologia spawania – DIGITAL  

 • Zasialanie multiviltage 230V lub 450V
 • W przypadku problemów z zasilaniem 3-fazowym urządzenie samoczynnie przechodzi do pracy 1-fazowej
 • Regulowany wysoki prąd spawania od 10A - 250A
 • Specjalne programy dla serwisów blacharskich  AIMg, AISi, CuSi, CuAl
 • Możliwość zaprogramowania własych parametrów
 • Spawanie elektrodą MMA  
 • Nowy łatwy w obsłudze panel sterowania
 • Nowy uchwyt spawalniczy z doświetleniem oraz przełącznikiem Up/Down
 • Ergonomicznie zaprojektowana obudowa, zabezpieczająca przewody przed uszkodzeniem mechanicznym
 • Nowy lepszy typ połaczenia uchwytu spawalniczego FCS- Fronius System Connector
 • Napęd drutu 4-rolkowy,  rodzaje stosowanych rolek w zależnośći od średnicy drutu oznaczone różnymi kolorami

 

 

REWOLUCYJNY SYSTEM PANELI  ENDOTERMICZNYCH

Firma SAIMA MECANICA Sp.A. wprowadziła na rynek najnowsze, unikatowe rozwiązanie problemu, w jaki sposób przy małym zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ogrzania powietrza w kabinie lakierniczej i niskich kosztach jej wytworzenia uzyskać odpowiednie parametry dla przeprowadzenia procesu  lakierniczego. Rozwiązaniem są ekologiczne panele endotermiczne do zamontowania w nowych lub zainstalowanych już kabinach różnych producentów.

Dzięki zastosowaniu w kabinie lakierniczej systemu paneli SAIMA ciepło wytwarza się wewnątrz kabiny (dlatego nazwano go systemem endotermicznym), dzięki czemu nie ulega ono rozproszeniu i jest w całości zużywane na ogrzanie malowanego obiektu. Panele radiacyjne wykonane są z nowoczesnych materiałów o małej absorpcji energii, dzięki czemu uzyskuje się promieniowanie o dużej mocy. Dzięki innowacjom technicznym moc wymagana w procesie malowania /suszenia jest mniejsza niż 30 kW, a pobór mocy jest znacznie mniejszy niż moc zainstalowana.

Wszystko to umożliwia skrócenie czasu nakładania powłok, a tym samym zwiększenie dziennej produkcji, dobre utwardzenie powłok, co zapewnia uzyskanie optymalnych właściwości mechanicznych i ochronnych, jak również zmniejszenie energochłonności i kosztu procesu.
 

REKUPERACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Rekuperacja jest to wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.  Rekuperacja, będąc wentylacją mechaniczną, opiera się na ruchu powietrza wytwarzanym przez maszynę, urządzenie zwane rekuperatorem. Rekuperator umożliwia kontrolowanie ruchu powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczeń oraz odzyskiwanie ciepła, z nagrzanego już, ale brudnego (wilgotnego i nasyconego dwutlenkiem węgla) powietrza. Zaawansowane systemy odzysku ciepła technologicznego  poprzez zastosowanie układów rekuperacji krzyżowej i przeciwprądowej gwarantujące  stopień odzysku minimum 52%.

                                 

PALNIKI GAZOWE PREMIX

Najnowsza konstrukcja posiadająca system ustalania i kontrolowania składu mieszanki gazowo-powietrznej w komorze wstępnej w palniku. Palnik posiada własny wentylator powietrza oraz elektroniczny układ kontroli składu mieszanki. Spalanie następuje na specjalnej macie siatkowej ze stopu stali, chromu i aluminium. W efekcie uzyskuje się prawie idealne spalanie bez zawartości cząsteczek CO i tlenków azotu.

                                              

INWERTOROWE STEROWANIE WENTYLACJĄ

Nowatorska koncepcja sterowania wentylacją w kabinie lakierniczej opierająca się o zastosowanie inwertorowego sterowania silnikami wentylatorów kabiny lakierniczej z ciągłą kontrolą parametrów ciśnienia wewnętrznego za pomocą presostatów regulacyjnych umożliwia dostosowywanie parametrów wentylacji do rodzaju prowadzonej operacji technologicznej.